Redaksi

Pimpinan Redaksi

Jaka Waluyo
(jakawaluyo926@gmail.com)

Editor
Saifun Najib (najib@id.bikesoup.cc)
Eko Prasetyo (eko@id.bikesoup.cc)

Kontributor
Ahmad Fuad (fuad@id.bikesoup.cc)
Wakhid (wakhid@id.bikesoup.cc)